Wij zijn een ANBI stichting, uw gift is dus aftrekbaar! Hieronder kunt u daarvoor de benodigde informatie terugvinden.

Naam: Stichting Samburu Child Support
RSiN: 816871139
Adres: Lassuslaan 97, 3723LJ Bilthoven
Doelstelling: het vergroten van een kansrijke toekomst van kansarme kinderen in Samburu (Kenia) door toegang tot middelbaar onderwijs te bieden.

Bestuurders:
van den Boogaard, Annelie Marie Cecile, Voorzitter

van der Waals, Marjolijn, Vice-voorzitter

Smolders, Mariko Maria, Secretaris

Korevaar, Mark Willem, Penningmeester

Beloningsbeleid: De bestuurders genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in functie uitoefende gemaakte kosten. Het personeel in Samburu betreft de lokale projectcoordinator en krijgt een vergoeding voor zijn werkzaamheden, gebaseerd op de werkzaamheden betreffende bij zijn functie.

Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten: rapportage tweede halfjaar 2015.

Financiƫle verantwoording: zie Jaarrekening 2014. De financiƫle verantwoording van boekjaar 2015 wordt opgemaakt.