Word donateur van Samburu Child Support!
Met €24,50 per maand kunnen wij al een kind een volledige middelbare opleiding geven van vier jaar!
Vooral hebben wij grote behoefte aan structurele hulp. Met een vaste maandelijkse bijdrage aan onze Stichting kunnen wij meer kinderen een veilige en waardevolle toekomst bieden.

 

Donaties zijn van harte welkom, ook natuurlijk eenmalige! Alle donaties kunt u overmaken op onderstaand rekeningnummer:11794395_1020672734631852_5929009983768762439_o (1)

IBAN: NL38 ABNA 0437 9685 53

t.n.v. Stichting Samburu Child Support te Bilthoven
BIC: ABNANL2A

ANBI: wij zijn een ANBI, uw gift is dus aftrekbaar!
Naam stichting: Stichting Samburu Child;

RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer): 816871139;

 

Waar gaat uw donatie naar toe?
De 4-jarige middelbare schoolopleiding kost gemiddeld € 250,- per kind per jaar. Dit bedrag is inclusief jaarlijks schoolgeld, schoolverblijf, een uniform, schoolboeken en overig lesmateriaal, dagelijkse maaltijden en medische verzorging.

Daarnaast kost het vakantieprogramma (bijlessen, sociale programma’s en herbebossingsprogramma) ongeveer €50 euro per kind per jaar. Dit is een belangrijk onderdeel van ons project, omdat hierdoor de kinderen betere schoolcijfers halen en bewuster worden van milieu en carrière en toekomstmogelijkheden.