Stichting Samburu Child Support werd officieel opgericht in 2006. De stichting bestaat nu vier jaar, maar kent al een lange ontstaansgeschiedenis die te herleiden is naar het werk van Ruud van den Boogaard. Toen Ruud van den Boogaard in 1983 naar Kenia vertrok om daar zijn carrière in ontwikkelingswerk te vervolgen (eerder was hij werkzaam in Tanzania en Zambia) werd hij geconfronteerd met de vele kinderen die daar vaak onder erbarmelijke omstandigheden leefden. Hij nam zich voor om hen op persoonlijke titel te gaan helpen. Ruud van den Boogaard was er stellig van overtuigd dat hulp nooit effectief kan zijn zolang kinderen moeten opgroeien zonder goede basisvoorzieningen zoals sanitaire voorzieningen, hygiëne en scholing.

Al in 1996 startte hij in het Samburu District een aantal projecten die hij veelal persoonlijk bekostigde. Naarmate zijn ambitie om steeds meer kinderen en jongeren te helpen groeide, was het voor hem niet meer mogelijk de projecten zelf te blijven financieren. Toen dat moment naderde, namen een aantal vrijwilligers in Nederland uit de omgeving van zijn familie het initiatief om de Stichting Samburu Child Support op te richten. Mede door de initiatieven van Ruud van den Boogaard kunnen vanaf de vroege begin jaren tot vandaag de dag honderden kinderen in het Samburu district rekenen op steun op weg naar een betere toekomst.