Bij Stichting Samburu Child Support geloven we dat voor een kind onderwijs een kans betekent. Met dit doel voor ogen is een kernprogramma ontwikkeld, waarvan alle overige subprogramma’s onderdeel zijn. Klik hier voor het volledige projectplan.

Het doel van ons het Middelbare Scholieren Project is om kinderen uit achtergestelde gezinnen te ondersteunen bij het volgen van een middelbare schoolopleiding. Op dit moment ontvangen 203 kinderen financiële bijdragen voor het volgen van een totale middelbare schoolopleiding (gedurende 4 jaar).

bijlessen

Alle deelnemende scholieren worden betrokken bij de secundaire programma’s die SSCS speciaal voor de scholieren heeft ontwikkeld. Deze programma’s zijn een essentieel onderdeel van het duurzame beleid van SSCS, omdat op deze manier de jongeren zich ervan bewust worden dat ook zij hun bijdrage kunnen leveren aan een betere leefomgeving en toekomst. De secundaire programma’s richten zich op het verbeteren van de gemeenschappen in het Samburu district. Deze programma’s bestaan uit medewerking van de scholieren in natuurbeheer, herbebossing en sociale hulp aan achtergestelde gezinnen. Op macro niveau draagt het project bij aan de ontwikkeling van Kenia als kenniseconomie.

In het Samburu district nemen de kinderen de zorg voor hun ouders op zich als zij ouder worden. Doordat de scholieren vanwege hun opleiding makkelijker een baan zullen krijgen, kunnen ook hun families genieten van een betere oude dag. Uit bijgehouden statistieken blijkt dat gemiddeld 90% van de afgestudeerde scholieren door kan stromen naar een baan, vervolgopleiding of ‘self employment’ kan verwezenlijken.

 

Een ander neveneffect van ons project in Samburu is dat het uithuwelijking van jonge meisjes tegen gaat!

547645_433574470008351_905635592_nIn de traditionele gezinnen wordt met name het belang van onderwijs voor de dochters onderschat. Dochters worden nog steeds op jonge leeftijd uitgehuwelijkt om het gezinsinkomen te vergroten. Wij zijn er ons zeer van bewust dat juist de meisjes deze kans op opleiding nodig hebben en er wordt dan ook toegezien op een goede verdeling van meisjes en jongens. Onze lokale projectcoördinator doet er alles aan om ervoor te zorgen dat jonge meisjes niet worden uitgehuwelijkt. Wij zetten ons dan ook regelmatig in om extra financiering te krijgen, zodat wij dit soort gevallen ten alle tijden kunnen opvangen in ons project!