samburu-district-mapSamburu Child Support gelooft dat het opzetten van relatief kleine, lokale projecten de meeste kans heeft op succes.
Onze aanpak richt zich op praktische en duurzame oplossingen om kinderen te helpen en begeleiden in hun weg naar een kansrijke toekomst.

Om dit optimaal te kunnen uitvoeren geloven wij in een aanpak op lokaal niveau. Vanuit Maralal, een dorp in
Samburu district, staat een team van lokale mensen klaar voor het begeleiden van de kinderen die opgenomen kunnen worden in het sponsorprogramma. Samburu Child Support gelooft dat met deze lokale aanpak daadwerkelijk verandering kan plaatsvinden in de toekomst van deze kansarme kinderen.

 

Selectieprotocol
De jongeren kunnen zichzelf voor het middelbare scholieren project aanmelden door middel van een persoonlijke aanvraag bij onze lokale projectcoördinator in het centraal gelegen dorp Maralal. Sinds de start van het sponsorproject in 2006 is er een groei te zien in aanmeldingen. Enerzijds door bekendheid, anderzijds door aanmeldingen van broers en zussen van de huidige studenten. Zo waren er in 2014 in totaal 789 aanmeldingen binnengekomen. Ondanks het hoge nummer van mogelijke kandidaten voor het sponsorprogramma, kunnen wij vanwege budgetlimieten nog niet iedereen opnemen. Het streven is om ieder jaar meer en meer kinderen te kunnen helpen, zodat er op lange termijn het aantal kansarme gezinnen kan worden tegengegaan en een betere samenleving ontstaat.

Er zijn kinderen die voor het eerst naar de middelbare school willen, maar er zijn ook aanmeldingen van kinderen die al op de middelbare school zitten, maar de middelen niet meer hebben en dreigen van school gestuurd te worden. Bij hun aanvraag worden algemene gegevens geregistreerd voor het selectieproces. Hierna wordt door de staf gecheckt of er echt geen (financiële) middelen aanwezig zijn binnen de familie, of dat eventueel een gedeelte van het schoolgeld door de ouders betaald kan worden. Zo wordt er per kind een profielschets gemaakt, waarbij de sociale omstandigheden en economische draagkracht worden bepaald (bijvoorbeeld: leven de ouders nog, hebben zij een baan, wat is het geschatte inkomen etc.). Bij de selectie wordt door de staf goed gelet op een gelijke verdeling meisjes/jongens. De huidige groep studenten bestaat uit 52% meisjes en 48% jongens.

text_header_kids_over_sscs-300x101

Financiële activiteiten
De scholieren die op dit moment deelnemen aan het Middelbare Scholieren project krijgen driemaal per jaar een bedrag om een (gedeelte) van hun schoolgeld te betalen middels een cheque. Deze cheques zijn uitsluitend in te wisselen op hun school. Indien mogelijk wordt door de ouders een eigen bijdrage aan het schoolgeld betaald. Daarnaast krijgt ieder kind een bedrag waarmee schoolbenodigdheden gekocht kunnen worden, zoals pennen, schriftjes etc. en indien nodig kan er ook vervoer naar school geregeld worden. Ook krijgen de scholieren een schoolboekenpakket uitgereikt en hebben zij toegang tot de bibliotheek.