525872_440058042693327_1279854762_nEen van de Milleniumdoelen was: ‘alle kinderen een toekomst bieden door middel van onderwijs’.

In ontwikkelingslanden gaan miljoenen kinderen nog niet naar school. Zij worden thuis gehouden om mee te helpen in het huishouden, om een bijdrage te leveren aan het gezinsinkomen of omdat er geen geld beschikbaar is. Onderwijs geeft kinderen de kans om zich verder te ontwikkelen, waardoor hun kansen in het leven toenemen. Dit komt uiteindelijk de hele maatschappij ten goede. Daarom moet ervoor gezorgd worden dat in 2015 alle kinderen overal ter wereld basisonderwijs kunnen volgen en afronden.

Inmiddels zitten wij in 2016 en is dit doel nog niet behaald voor alle kinderen in de wereld.. Daarom geloven wij dat ons initiatief een bijdrage kan leveren om dit doel toch te kunnen behalen in de toekomst.

De missie van de stichting is het verbeteren van de levensstandaard van kinderen en jongeren uit kansarme 12188205_1078447822187676_5048360599768501589_ogezinnen in het Samburu district in Kenia. Onderwijs is de sleutel naar een betere toekomst en bij Samburu Child Support geloven we dat voor een kind onderwijs een kans betekent. Wij zetten ons in om kinderen uit kansarme gezinnen toegang te bieden tot basisvoorzieningen als onderwijs en schoon drinkwater zodat zij kunnen opgroeien tot zelfstandige en zelfbewuste mensen. Daardoor kunnen zij zelf een waardevolle bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling van hun directe leefgemeenschap en Keniaanse maatschappij in zijn geheel.