De afgelopen jaren heeft Samburu Child support veel ondersteuning kunnen bieden wat heeft geleid tot mooie resultaten. Vele kinderen hebben toegang gekregen tot educatie en daarmee een beter toekomstperspectief. Helaas kent het Samburu district nog vele kansarme jongeren, die zelf geen middelen hebben om toegang te krijgen tot educatie. Het proces om Samburu selfsupporting te krijgen is nog lang niet afgelopen en zal voortgezet moeten worden om tot de standaard te gaan behoren. Daarom is de ondersteuning vanuit deze stichting cruciaal voor de voortgang van het proces waar we nu middenin zitten.

De focus van Samburu Child Support zal in de toekomst liggen op het verdiepen en verbreden van het reeds lopende traject. In onze toekomstvisie staat de behoefte van de kinderen in Samburu centraal. Dit vertaalt zich in de volgende doelstellingen:
1. Bescherming en begeleiding van de educatieve ontwikkeling van het kind.
2. Politiek en lokaal bewustzijn creƫren in het kader van het belang van goed onderwijs.
3. Het verhogen van het aantal ondersteunde kinderen per jaar (nu nog 300).

Ons uiteindelijke doel is dat alle kinderen in Samburu, ongeacht de levenssituatie en afkomst, toegang hebben tot educatie. Als een eventuele toekomst doel zou Stichting Samburu Child zich kunnen richten op het verlenen van een financiƫle bijdrage voor het volgen van een hogeschool of universitaire opleiding.