In Kenia is het niet voor ieder kind vanzelfsprekend om naar school te kunnen gaan. Het basisonderwijs en middelbaar onderwijs wordt niet of nauwelijks vergoed door de overheid. Vooral Samburu is een gebied in het noorden van Kenia waarin weinig wordt geïnvesteerd. Dit is voornamelijk te zien in de beperkte mate van onderwijs, gezondheidszorg en infrastructuur. De meeste bewoners van Samburu leven dan ook onder de armoedegrens. Kinderen uit kansarme gezinnen hebben geen mogelijkheid om naar school te gaan en belanden daardoor vaak in dezelfde levenssituatie als dat van hun ouders.