Stichting Samburu Child Support heeft een in Nederland gevestigd bestuur. Het bestuur opereert volledig vrijwillig, zodat elke donatie in zijn geheel naar het middelbare scholieren project toe gaat.

De lokale aanpak wordt gerealiseerd met een lokale projectcoördinator en toezichthouder.

ANBI
Naam stichting: Stichting Samburu Child;
RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer): 816871139;

Bestuur Stichting Samburu Child Support
Mevr. A.M.C. (Annelie) van den Boogaard – voorzitter
Mevr. M. (Marjolijn) van der Waals – vice-voorzitter
Dhr. M. (Mark) Korevaar – penningmeester
Mevr. M.M. (Mariko) Smolders – secretaris
Mevr. C.A.G. (Charlotte) van Daele – fondsenwerver

Lokale organisatie in Maralal, Kenia:
Dhr. B. (Benedict) Letiwa – lokale projectcoördinator
Dhr. R. (Ruud) van den Boogaard – lokale toezichthouder

Annelie van den Boogaard
In 1990 ben ik met familie naar Kenia afgereisd, vanaf dit moment was ik zo betoverd geraakt van de natuur
en mensen dat ik in de zomer van 2014 opnieuw naar dit prachtige land ben gegaan. Tijdens mijn verblijf van 3 maanden heeft de oprichter van de stichting (Ruud) mij in contact gebracht met de gesponsorde leerlingen en de lokale projectmedewerkers. Ik besloot om een onderzoek te doen naar de impact en het effect van het sponsorprogramma van de stichting. Hierdoor ervoer ik de ernst van de leefsituaties van de kinderen uit kansarme gezinnen. Honger, uithuwelijking en criminaliteit zijn begrippen die deze kinderen meer dan bekend zijn. Ruud hoefde zijn vraag of ik wilde deelnemen in de stichting niet eens uit te spreken of ik zei al ja. Mijn inziens kan deze stichting daadwerkelijk impact hebben op de toekomst van een kind, doordat de focus ligt op één programma: kinderen naar school kunnen laten gaan. Dit was het millenniumdoel dat in 2015 behaald had moeten zijn, helaas is het nog lang niet zo ver in de wereld. Desalniettemin zie ik dit doel in Samburu graag slagen, u toch ook?!

Mariko Smolders
In het voorjaar van 2015 ben ik in aanraking gekomen met Stichting Samburu Child Support. Gecharmeerd door de kleinschaligheid van de stichting, de inzet van de vrijwilligers aldaar en de zichtbare resultaten van afgelopen jaren ben ik vol enthousiasme als bestuurslid toegetreden. Stichting Samburu Child Support legt haar focus op de educatieve ontwikkeling van kinderen in Samburu, een onderwerp wat mij nauw aan het hart gaat. Het is een kleine stichting met een gerichte focus, wat bijdraagt aan het behalen van direct zichtbare resultaten. SSCS biedt efficiënte besteding van de donatiegelden en volledige transparantie; de donaties worden besteed daar waar het écht nodig is. In mijn overtuiging heeft elk kind recht op goed onderwijs en daar draag ik graag een steentje aan bij. Helpt u ons ook mee?

Marjolijn van der Waals
Toen ik enige tijd geleden werd gevraagd om me in te zetten voor de SSCS zei ik meteen JA! Net als Annelie voel ik mij verbonden met Kenia. Een paar jaar geleden heb ik een reis gemaakt door Kenia en gezien dat educatie niet vanzelfsprekend is. In Nederland is educatie wél vanzelfsprekend, waardoor ieder kind een toekomst heeft. In Kenia is het voor veel kinderen financieel onmogelijk om naar school te gaan. Als iedereen een beetje helpt kunnen wij dit samen wél mogelijk maken, want ieder kind heeft toch recht op een toekomst?!

Charlotte van Daele
Een tijdje was ik op zoek naar een nevenactiviteit waar ik mij kon inzetten voor een goed doel. Toen ik door SSCS werd benaderd om mee te doen hoefde ik niet lang na te denken, dit voldeed precies aan mijn wensen! De doelstelling en werkwijze van SSCS spreekt mij enorm aan, een lokale aanpak met vrijwillige inzet om kansarme jongeren in Samburu een toekomst te bieden door te beginnen bij de basis: het onderwijs. Met veel energie zet ik mij in voor de toekomst van deze jongeren!